Reviewers of CSAE 2021

Alberto Flandes
Alper Bilge
Anand Nayyar
Chenglei Peng
Christos Douligeris 
Creto Vidal
Dan Xie
Dr. Ayman Mostafa
Elżbieta Zysk
Essam H. Houssein
Francesco Marchione
G Thippa Reddy
GAUTAM SRIVASTAVA
Haiying Ma
Hoda Korashy Mohamed
Italo Pinto Rodrigues
Jean Paul NIYOYITA

Jianqing
Jiao Feng 
Jiayu Wang
Jinghua Xu
Joaquim de Moura
Kuo Yi Lin
M.S. Safna Asiq
messaoud
Michael Bogatyrev
mohammad souri
Neha sharma
Pegah Gazori
Peixin Liu
Prashanth B N
Prof. Seongah Chin
Qinghe Zheng
Ricardo Santos

Rushit Dave
Sa'ed Rasmi Abed
Sanjeev Kumar
Schahram Dustdar
shawn.cy
Srinivasan, Satish Mahadevan
Štefan Kohek
Suhaila N. Mohammed
Thippa Reddy G
Thippa Reddy G
Tomasz Hachaj
Umesh C. Pati
Wasiq KHAN
Xin Zeng
Yassine
ZHENG WENFENG
Zhihong Tian

View More…